Category Archives: Området

Synspunkter til området generelt.

Påsketilbud til andelseierne på Scandic Havna Tjøme

Følgende rabatter gjelder for sesongen fra og med påske:

  • Rabatt frokost kr 75,-.
  • Rabatt 25% på all servering av mat inne og ute.
  • Rabatten gjelder ikke drikkevarer med eller uten alkohol, kaffe eller te.

 

Betalparkering på Havna

BETALPARKERING VED EUROPARK PÅ SCANDIC HAVNA TJØME

Denne saken kom svært overraskende på styret under årsmøtet, og vi har samtidig hatt direktørskifte på Scandic Havna Hotell.

Ny direktør fra 01.06.2016 er Kim Kjosnes.

Det er nå innført betalparkering på parkeringsplassen med Europark som operatør.

Alle andelseiere vil motta gratis parkeringsbevis til én bil ved henting av nøkler, som skal tilbakeleveres ved innlevering av nøkler.

Ordinære takster er opplyst til:

NOK 20,- per time.

NOK 195,- per døgn.

Dette vil gjelde evntuelt bil nr. 2 eller gjester etc.

Etter dialog med hotellet har vi så langt mottatt følgende tilbud for andelseieres bil nr. 2 etc.

NOK 250,- per uke.

NOK 960,- per sesong.

Styret vil arbeide videre med saken.

Hotellet har skiftet navn

Svenskeide Scandic har kjøpt Ricas hoteller, deriblant hotellet på Havna. 

Hotellet har fått nytt navn: Scandic Havna Tjøme. (Foto: Scandic)

Hotellet har fått nytt navn: Scandic Havna Tjøme. (Foto: Scandic)

2. desember 2014 var det høytidelig navneskifte med tale og snorklipping av ordfører, og skolemusikanter spilte under markeringen.

Det nye navnet er Scandic Havna Tjøme.

I følge Tønsbergs Blad foreligger det ingen planer om utbygging, og det vil heller ikke bli noen store og synlige forandringer for publikum etter eierskiftet.

Sameiet Havna Skjærgårdspark viderefører serviceavtalen og samarbeidet med hotellet.

Scandic Havna Tjøme har fått ny nettside: http://www.scandichotels.no/Hotels/Norge/Tjome/Havna-Tjome/
Les mer i Tønsbergs Blad og Øyene
* * *