Category Archives: Hyttene

Kommentarer om hyttene innvendig og utvendig.

Rengjøring av hytta etter opphold

Vi har dessverre fått meldinger om ufullstendig renhold på enkelte hytter etter opphold og avlevering. Dette undergraver hele systemet vårt med andelshytter, som hviler på at alle gjør sin plikt, og skaper unødig frustrasjon for nye ankomne andelseiere.

For andelseiere som leier ut andelen sin forutsetter vi at hotellrengjøring er inkludert i opplegget. For andre som ønsker å gjøre det selv forutsetter vi at man er ekstremt nøye. Det er ingen unnskyldning med å si at «det var skittent da jeg kom». Ufullstendig rengjorte hytter må påregne faktura for vask per påbegynte time.

Med vennlig hilsen

Henning Madsen

Styreleder

Ukesoversikt

ukersoversikt2017

ukesoversikt2018

Faktura for serviceavgift 2016

Til alle andelseiere

Det synes å hvile en forbannelse over faktureringen av serviceavgift for 2016.

Som kjent ble det feilaktig sendt ut faktura av OBOS ved årsskiftet.

Utsendelsen av årets serviceavgift etter årsmøtet  har vært forsinket.

Faktura kommer nå andelseierne i hende 30.06.2016.

Forfall 01.07.2016.

Det varsles om renteberegning, purregebyr og overgang til månedlig faktura.

Dette siste er en feil som har sneket seg inn fordi OBOS normalt fakturerer borettslag etc. med månedlig fakturering.

Vi skal selvfølgelig ikke endre til månedlig fakturering!

Vi ber OBOS om at det ikke settes i gang purring med gebyr og renteberegning før 1. august.

Ber likevel om at de som har anledning betaler så raskt som mulig.

 

Med vennlig hilsen

Henning Madsen

Styreleder