Category Archives: Generelt

Her kan vi poste generelle kommentarer

Forslag til Årsmøte

Jfr. referat fra forrige årsmøte, var det ønske om at det legges ut en frist for innsendelse av forlag til Årsmøte 2019.

Fristen for innsendelse av forslag settes til Henning Madsen til 1. mars 2019

Referat fra ekstraordinært årsmøtet 21 desember 2018.

Ekstraordinært årsmøtet i Sameieforeningen og Havna Skjærgårdspark Velforening

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark og Havna Skjærgårdspark Velforening.

Møtet avholdes 21. desember kl. 15 i kontorlokalene til advokatfirma Hammervold Pind, Wergelandsveien 7, 0167 Oslo
Til behandling foreligger:
– Fremme krav om utkjøp av festetomter.
Mer detaljert informasjon er send per post og epost der Obos har epostadressene. Ta kontakt med styret hvis det er ønske om ytterligere informasjon.
Andelseiere oppfordres til å få sin epostadresse registrert hos Obos. Ta kontakt med:
Tonje Anzjøn
Tlf: 22 86 54 40
Forvaltningsmedarbeider OBOS Eiendomsforvaltning AS