Category Archives: Generelt

Her kan vi poste generelle kommentarer

Vedrørende utsendt betalingspåminnelse for serviceavgift for 2017 fra OBOS til andelseiere i Havna Skjærgårdspark

Kjære andelseiere

Dessverre har alle mottatt en betalingspåminnelse inkl. purregebyr for serviceavgift fra OBOS datert 16.01.2017 med forfall 30.01.2017.

Dette kravet er feil og skal ikke betales.

Alle vil motta brev fra OBOS om dette og de som eventuelt har betalt påminnelsen, vil få beløpet refundert fra OBOS til samme konto som de har betalt fra.

På vegne av styret kan vi bare på det sterkeste beklage det inntrufne, men styret var om mulig mer overrasket enn andelseierne, over at dette skulle gjenta seg. Saken har sitt utspring i at regnskapsklienter som ikke har månedlig betaling i OBOS sine systemer manuelt må stilles passive ved utfakturering, purring etc. Dette har tydeligvis blitt glemt.

Den årlige serviceavgiften for 2017 er en del av styrets budsjettforslag til årsmøtet i april hvor det blir behandlet. Deretter vil krav over den vedtatte avgiften bli utsendt i mai/juni 2017. Dette som tidligere år.

Med vennlig hilsen

Henning Madsen

 

Vi beklager nedetid

Nettsidene har vært nede i flere uker. Det oppstod et problem med eierskapet til domenet havnanett.no, men nå har vi fått det overført til Havna Skjærgårdspark Velforening.

Vi beklager.

Parkeringsavgift på Havna

Styret ble på årsmøtet 26.04.2016 kjent med rykter om innføring av betalparkering på Havna. Vi har tilskrevet Rica Eiendom og Scandic Havna Tjøme for å avklare disse ryktene.

Styret har 03.05.2016 mottatt følgende brev. Vi velger å legge det ut på våre nettsider, men har ikke hatt anledning til å behandle det så langt.

Med vennlig hilsen

Henning Madsen

——–

Betalparkering v/Europark på Scandic Havna Tjøme

Tusen takk for brev mottatt 2. Mai 2016.

Jeg beklager at dere ikke har fått informasjon per brev tidligere. Dette er noe som ble bestemt i fjor, og det har tatt lang tid å få betalparkeringen på plass. Vi vil nå få dette på plass i løpet av mai måned.

Nå informerer jeg skriftlig om at vi er i ferd med å opprette betalparkering ved Scandic Havna Tjøme. Denne blir driftet av Europark. Det vil også innen kort tid komme opp skilting ved Europark.

I avtalen til Havna Skjærgårdspark har alle hyttene en gratis parkering i sin avtale. Dere vil ved start av sesongen få utdelt et kort hver med hyttenummer på. Dette kortet er ikke knyttet til bil, men til hytte. Kortet vil således kunne benyttes av hvem som helst. Kortet kan hentes i resepsjonen.

Vi vil opprette en spesial pris for uke, måned og sesong. Sesong vil være fra mai og ut september. Denne prisen vil være gunstig med tanke på alle dere som bor på Havna mesteparten av sommeren.

Utover dette er prisene 195,- per døgn og 20,- per time.

Spørsmål kan rettes til undertegnede på mail eller telefon.

 

Med vennlig hilsen

Caroline Laurhammer
Direktør ved Scandic Havna Tjøme
Mail: caroline.laurhammer@scandichotels.com
Mobil: 952 155 33