Rengjøring av hytta etter opphold

Vi har dessverre fått meldinger om ufullstendig renhold på enkelte hytter etter opphold og avlevering. Dette undergraver hele systemet vårt med andelshytter, som hviler på at alle gjør sin plikt, og skaper unødig frustrasjon for nye ankomne andelseiere.

For andelseiere som leier ut andelen sin forutsetter vi at hotellrengjøring er inkludert i opplegget. For andre som ønsker å gjøre det selv forutsetter vi at man er ekstremt nøye. Det er ingen unnskyldning med å si at «det var skittent da jeg kom». Ufullstendig rengjorte hytter må påregne faktura for vask per påbegynte time.

Med vennlig hilsen

Henning Madsen

Styreleder

Referat fra årsmøte 2017

Vedlagt er Referat fra årsmøte 2017, i pdf-format.

Innkalling til årsmøte 2017

Ordinært årsmøte i Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark og Havna Skjærgårdspark Velforening avholdes onsdag 26. april 2017 kl. 19.00 i Scandic Holmenkollen Park, Kongeveien 26, 0707 Oslo

Klikk for å se sakspapirer til årsmøte.

Dette blir også sendt andelseierne i posten.

Vel møtt.

Styret